Inici

Aquest és un espai per a les persones LGBTIQ+ (lesbianes, gais, bisexuals, trans*, no binàries, intersex, queer, pansexuals, assexuals i tota la resta de l’espectre de colors).

Un espai per trobar-se amb uni mateixi, créixer com a persona, sanar l’interior, alliberar patrons mentals i emocionals que ens limiten, relaxar-nos, respirar profundament; un espai per (aprendre a) ser lliure.

Les teràpies energètiques ens ajuden a trobar el nostre camí, a deixar anar la càrrega emocional que portem a sobre (per exemple, a desbloquejar i deixar anar la possible culpabilitat adquirida – conscient o inconscientment – a causa de la societat en la que vivim), a canviar creences que se’ns van inculcar, a reequilibrar-nos i trobar el nostre centre, la nostra força; a recuperar l’amor per nosaltres mateixis.

Compta amb mi, ja sigui perquè necessites força per encarar els problemes amb els que et trobes, perquè vols deixar anar el pes que la societat sembla posar a sobre teu, perquè vols millorar la relació amb tu mateixi i/o amb l’exterior, o perquè vols tractar qualsevol tema que pot no tenir relació directa amb ser LGBTIQ+, però vols una terapeuta que tingui coneixement en aquest tema, sigui oberta/no tingui prejudicis i parli en positiu.

També és un espai per a les persones properes a persones LGBTIQ+ que volen poder parlar lliurement i ser escoltades.

A la societat encara hi ha molta discriminació vers la comunitat LGBTIQ+, vers tot allò que se surti de la norma.

Gràcies a l’esforç de moltes persones, la situació legal és més positiva, però a nivell social encara hi ha molta homofòbia, transfòbia, etc. Des del meu punt de vista, aquest rebuig és por a allò diferent, por al canvi; al canvi de patrons mentals, de patrons emocionals, d’estructures de la societat, d’idees preestablertes, etc.

Sembla que les orientacions sexuals van sent més acceptades (lesbianes, gais, bisexuals; tot i que encara hi ha molt desconeixement de la pansexualitat i l’assexualitat, per exemple). Però en el terreny d’identitat de gènere (trans*, intersexuals, no binaris, etc.) la discriminació és molt evident.

Per sort, cada vegada hi ha més gent que obre la ment i entén aquesta diversitat com una riquesa de la societat. Els terapeutes som part de la societat, i com a tal, n’hi ha que abracem i donem suport a aquesta diversitat i n’hi ha que no (conscient o inconscientment). Quan vas a fer una teràpia necessites sentir-te còmode i acceptat/da/di, i això pot no ser així si et trobes amb une terapeuta que té un problema amb la teva identitat de gènere i/o orientació sexual.

Et dono la benvinguda a aquesta pàgina web i, òbviament, a les meves sessions.

* Utilitzo la ‘i’ o ‘e’ en paraules com a forma neutra que engloba tot l’espectre de gèneres.
Segueix-me a:

Instagram Queer Spirituality and Healing @queerspiritualityandhealing