Contactar

Neus Miquel Tàpies

Telèfon: 645854006

Correu electrònic: neusmiqueltapies@gmail.com
http://www.neusmiquel.com
Segueix-me a:

Instagram Queer Spirituality and Healing @queerspiritualityandhealing

Als meus Canals de Youtube:
Drac Queer (català)
Drac Queer Cast (castellano)
Drac Queer ENG (English)

A Facebook
Neus Miquel Tàpies / Drac Queer

Altres comptes Instagram
Neus Miquel Tàpies / Drac Queer